HUISREGELS

Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.

Lachgas, lachgasballonnen en lachgaspatronen zijn verboden.

Nix18! Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht of verstrekt. Er kan ten alle tijde om legitimatie gevraagd worden.

Het in bezit hebben van drugs is niet toegestaan in het Zuiderpark en de directe omgeving.

Sterk alcohol houdende dranken zijn verboden. Ook niet voor eigen gebruik.

Slag-, stoot- en vuurwapens zijn niet toegestaan.

Wildplassen is verboden.

Fotograferen en filmen met professionele apparatuur is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie. Selfiesticks en drones zijn niet toegestaan.

Zoekgeraakte kinderen worden door de organisatie opgevangen naast het podium. Spreek vooraf met de kinderen een vast punt af waar jullie elkaar weer zien of schrijf een telefoonnummer op een arm van het kind of op bijv. een armbandje.

Het is niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen op het festivalterrein.

Dieren zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Uitzondering geldt voor hulphonden.

 

Op het festival is een EHBO post aanwezig waar professionele medewerkers aanwezig zijn om medische hulp te bieden. De tent is te herkennen aan de grote gele vlaggen.

De organisatie stelt samen met politie en overheid alles in het werk om een veilig festival te organiseren. Veel extra maatregelen zullen niet zichtbaar zijn.

 

Om het terrein zo schoon mogelijk te houden staan er veel afvalbakken verspreid. Gooi hier uw afval in.

Milan Summer Festival behoudt zich het recht voor om bezoekers op de locatie van het evenement te registreren, op zowel beeld- als geluiddragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoekers.